تای چی چوان میراث گرانبهای خاندان ” چن “

طبق تحقیقات تاریخ نویسان معتبری همچون تانگ هائو (Tang Hao) و گو لیو شین (Gu Liu Xin) که هردو از اساتید برجسته ووشو  میباشند، چن وانگتینگ هنری را در قالب هفت مجموعه بشرح ذیل بسط داده و از خود برجای گذاشته است:

۱ – مجموعه چن شی توتائو (Chen Shi Tou Tao) با ۱۳ حرکت اصلی و ۵۷ ژست مختلف.

۲ – مجموعه شماره ۲ با ۲۷ ژست .

۳ – فرم دا سه تائو چوئه (Da Si Tao Chui مجموعه چهار نقطه بزرگ) با ۲۴ ژست .

۴ – هونگ چوان (Hong Quan)  یا  شیائو سه تائو چوئه (Xiao Si Tao Chui مجموعه چهار نقطه کوچک)  با ۲۳ ژست.

۵ – مجموعه شماره ۵ با ۲۹ ژست .

۶ – فرم پائو چوئه (Pao Chui یا مشت سخت برخورد).

۷ – چانگ چوان (یا مشت بلند) با ۱۰۸ حرکت.

همچنین تکنیکهای تویی شو و فرمهای سلاحهایی مثل شمشیر پهن ، نیزه ، شمشیر باریک ، دیرک ، چماق و مجموعه نیزه دو نفره ، از جمله هنرهای ابداعی او بوده است.

این هنر پس از پنج نسل به  چن چانگ شین (Chen Chang Xing) ، و چن یو بن (Chen You Beng) از نسل چهاردهم خاندان چن ( ۱۷۷۱ تا ۱۸۵۳ ) رسید. در آن زمان کمتر کسی در روستای چن جیاگو میتوانست فرم  ۱۰۸ حرکتی مشت بلند و فرمهای دوم تا پنجم بوکس سایه ( بنام ۱۳ حرکتی ) را انجام دهد و رزمی کاران خانواده چن هم  فقط در اجرای فرم اول و دوم بوکس سایه ، تمرینات تویی شو ، و حرکات نیزه دو نفره تبحر داشتند . لذا این دو تن ، تغییراتی را جهت ساده تر کردن فرمهای اولیه در آنها ایجاد کردند. چن چانگ شین ، حرکات دست خالی منتسب به چن وانگتینگ را در دو فرم  ” ایی لو ” (Yi Lu) و  ” آر لو ” (Erh lu) امروزی خلاصه کرد که بهمراه مجموعه سلاحها(شامل نیزه و دیرک)، بنام ”  لائو جیا ” (Lao Jia) یا کالبد قدیم شناخته میشوند.

مطابق نظریات سنتی باور دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه چن یو بن با استفاده از کالبد قدیمی چن چانگ شین ، ترکیب جدیدی بنام  شین جیا (Xin Jia) یا کالبد جدید خلق کرده است که امروزه در روستای چن جیاگو بنام کالبد کوچک یا شیائو جیا (Xiao Jia) شناخته میشود. چن یو بن در ایجاد سبک خود ، حرکات مشکلی مثل جهش و فاجینگ (Fa Jing) را حذف کرده ولی اصالت فرم ها را حفظ کرده است .
چن چینگ پینگ (Chen Qing Ping) یکی از شاگردان چن یو بن ، فرم شیائو جیا را دچار تغییرات بیشتری کرده است. او پس از ازدواج به روستای مجاور چن جیاگو بنام  ژائوبائوجن (Zhaobao zhen) نقل مکان کرده و شروع به تدریس هنر رزمی خود مینماید. گفته میشود او بجز مربیان چن جیاگو ، تحت تعلیم مربیان دیگری از جمله یکی از مربیان ژائوبائو  هم  بوده است . با مطالعه اسناد تاریخی ژائوبائو ، اجداد این مربی به دوست و خدمه بسیار صمیمی چن وانگ تینگ یعنی جیانگ فا (Jiang Fa) میرسد. روش تمرینی این روستا بنام سبک ژائوبائو تاچی چوان یا سبک خه تای چی چوان شناخته میشود. این دو سبک بقدری بهم شباهت دارند که بسیاری از مردم چین آنها را یک سبک میدانند. امروزه تلاش وافری از طرف علاقمندان سبک ژائوبائو جهت تجزیه آن از ریشه تاریخی سبک چن تای چی در حال انجام است لیکن شباهت ژست های این سبک با فرمهای خانواده چن تا حدی است که امکان چنین تجزیه ای را نمی دهد. از این سبک فرعی ، سبک دیگری بنام Hu Lei Jia (یا Hu Long Jia) یا سبک ” تندر ” نیز انشعاب پیدا کرده است .
چن فا که (Chen Fa ke) یکی از اساتید نسل هفدهم خاندان چن و استاد لائوجیای سنتی بود. او با استفاده از کالبد قدیمی ، فرم جدیدی ایجاد کرد که آنرا سبک جدید یا  شین جیا (Xin Jia) میگویند. وی با 2yl6ycjافزودن حرکاتی مثل پیچش مچ ها و شانه ها ، خم کردن کمر و سینه ، پیچش ، جهش و تاکید بر پرورش انرژی درونی بروش ابریشم ریسی یا چان سه جینگ (Chan Si jing) ، باعث شد تا شین جیا ، پویاتر و انفجاری تر از لائو جیا بنظر برسد . چان سه جینگ یک حالت درونی است و نمایش بیرونی ندارد لیکن در شین جیا بوضوح بنمایش در میآید.

اخیرا با تصویب دولت خلق چین فرم های جدیدی با مدت زمان اجرای کوتاهتر (مثل فرم ۵۶ حرکتی و ۳۶ حرکتی) ، از فرم شین جیای استاد چن فا که بوجود آمده و برخی از اساتید معروف مثل چن ژنگ لی (Chen Zheng Lei با طراحی فرم ۱۸ حرکتی ناب سبک چن) ، استاد چن شیائو وانگ (Chen Xiaowang باطراحی فرم های ۱۹ و ۳۸ حرکتی) ، و استاد فنگ جی چیانگ (Feng Zhi Qiang با ایجاد سبک ترکیبی جدید خود بنام Chen Shi Xin Yi Hun Yuan Taijiquan با الهام از دو سبک لیو خه شینگئی چوان و تونگ بی چوان ) نیز فرم های جدیدی خلق کرده اند.

* استاد چن جنگ لی از نسل نوزدهم خاندان چن ، دارای دان ۸ ووشو ، و جزو ۱۰ استاد برتر ووشوی چین امروز .

* استاد چن شیائو وانگ ، از نسل نوزدهم خاندان چن ، که امروزه در استرالیا اقامت دارد.

2rwpxzc

استاد فنگ جی چیانگ ، که در سال ۱۹۹۰ میلادی  سبک ترکیبی جدیدی از چن تای چی چوان ابداع نموده است.

شش مکتب اصلی منشعب از تای چی چوان سبک چن عبارتند از :

* لائو جیا (Lao Jia)                                           * ژائوبائو جیا (Zhao Bao Jia)

* شین جیا (Xin Jia)                                         * خو لی جیا (Hu Lei Jia)

* شیائو جیا (Xiao Jia)                                      * شین یی خون یوان (Xin Yi Hun Yuan)

در هر یک از این مکاتب ممکن است تغییرات محلی و منطقه ای هم دیده شود که معمولا سلیقه ای است.
چن چانگ شین برای نخستین بار ،هنر اسرار آمیز خاندان خود را به هنر جویی غیر از خاندان چن آموخت . این شخص ” یانگ لوچان ” (Yang Luchan) مردی از منطقه یونگ نیان (Yong Nian) در استان هبی (Henei) بو د که در سالهای ۱۷۹۹ تا ۱۸۷۲ میزیسته و پایه گذار مکتب یانگ تای چی چوان (Yang Tai ji Quan) میباشد. یانگ لوچان پس از مهاجرت به پکن ،تغییراتی را تدریجا در فرمهای کالبد قدیم ایجاد نمود. سومین پسر وی بنام یانگ جین هو (۱۸۳۹ تا ۱۹۱۷ Yang Jian Hou) با انجام اصلاحاتی ، فرم متوسطه سبک یانگ را ایجاد نموده و پسر او بنام یانگ چنگ فو (۱۸۸۳ تا ۱۹۳۶ Yang Cheng Fu) با حذف برخی حرکات تکراری و اصلاحات دیگر ، فرم بلند معروف مکتب یانگ را منتشر نمود که امروزه  در چین از محبوبیت زیادی برخوردار است. یانگ لوچان و پسر دومش یانگ بان هو ، مجموعه ای از فرم کوتاه خود را به هنر جویی از منچوری بنام چوان یو (Quan You) آموختند و پسر او بنام ” وو جیان چوان “(Wu Jianquan) هنر پدرش را به دیگران آموخت . این سبک امروزه بنام سبک  وو تای چی چوان    吴  ( که نحوه تلفظ نام این سبک Wu2 با تون صدای صعودی از متوسط به بالا میباشد) شناخته میشود. این سبک از حیث سرعت ، چابکی ، نرمی ،و فشردگی ، شباهت زیادی به سبک یانگ داشته و از پرش و جهش در آن خبری نیست . ” وو یوشیانگ ” (۱۸۳۷تا۱۸۹۲ Wu Yuxiang) اهل منطقه یونگ نیان ، با استفاده از کالبد قدیمی سبک چن که در سال ۱۸۵۱ از یانگ لوچان فرا گرفته بود ونیز با استفاده از کالبد جدید سبک چن که در سال ۱۸۵۲ از چن چینگ پینگ آموخته بود ، سبک مکتب وو تای چی چوان(武  )خود را بنیان نهاد (نحوه تلفظ نام این سبک Wu3 با تون صدای نزولی-صعودی میباشد).بوکس سایه این مکتب ، تاکید فراوانی بر حرکات بدنی و اعمال انرژی درونی دارد. استیل وو (Wu3) بعداز دو نسل (یعنی از طریق لی ایی یو Li Yiyu و هائو وی ژنگ Hao Weizheng ) به ” سون لوتانگ (۱۸۶۱تا ۱۹۳۲ Sun Lutang) رسید . سون که استاد شینگئی چوان و مشت هشت دیاگرام بود ، در سن ۵۱ سالگی به فراگیری تای چی چوان روی آورده وبا ترکیب نقاط قوت این سه سبک ، مکتب سون تای چی چوان را پایه ریزی نمود. حرکات این سبک شباهت زیادی به حرکات سبک یانگ و تئوری آن برگرفته از شینگئی چوان است. این پنج سبک ، معروفترین مکاتب تای چی چوان بشمار می آیند و طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارند.

تغییر سایز فونت
آخرین اخبار
No thumbnail available

آیا تای چی میتواند احتمال زمین خوردن سالمندان را ک...

آیا تای چی میتواند احتمال زمین خوردن سالمندان را ک[...]

No thumbnail available

مصطفی داودی پناه نایب رییس تای چی چوان شد...

  استاد مصطفی داودی پناه (فرزند پدر ووشوی ایران، [...]

No thumbnail available

پنج سطح فراگیری کونگ فوی درونی (تای چی چوان)...

  نوشته : استاد اعظم  چن شیائو وانگ ترج[...]

No thumbnail available

مرکز آموزش تای چی چوان - چی کونگ...

 آموزش تای چی  در مرکز آموزش ووشوی ایران    [...]

بیوگرافی استاد حسین میر محمدی

بیوگرافی استاد حسین میر محمدی...

حسین میرمحمدی متولد 1348 تهران ، فعالیت خود را د[...]

آمار سایت

  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 46
  • بازدید دیروز: 23
  • بازدید هفته: 2340
  • بازدید ماه: 22347
  • کل بازدیدها: 888313
  • ورودی موتورهای جستجوگر: 0
  • تاریخ به‌روزشدن سایت: مرداد ۲۳, ۱۳۹۶
کانال تلگرام
Untitled-3
تنها وب سایت رسمی چن تای چی