مطالعه ای در تویی شو (پوش هند) – هنر شناختن حریف ۳

تجربیات شخصی من در مطالعه تویی شو (پوش هند)

من تمرینات تای چی چوان را از سال ۱۹۲۳ میلادی در شانگهای نزد استاد چن وی مینگ (Chen Wei Ming) آغاز کردم. استاد چن و مربی او استاد یانگ چنگ فو (Yang Cheng Fu) درست مثل هم بودند. آنها عاشق حرکات خالی کردن و فشار آوردن برای پیشروی و حمله بودند، البته بدون اینکه نیروی عضلانی وارد کنند. وقتی من کاملا خسته و بی رمق می شدم آنها با حرکت خود مرا به وضعیتی می بردند که نه قادر به فرار بودم و نه قادر به خنثی کردن حرکت آنها. این سخت ترین موقعیتی است که یک مبتدی پوش هند در آن گرفتار می شود. سالها بعد ، استاد وانگ روئن (Wang Ruen) به شهر شانگهای آمدند و من به فرا گیری سبک وو (Wu) نزد وی مشغول شدم. وقتی سعی می کردم از تکنیک های خالی کردن و فشار آوردنی که از استاد چن آموخته بودم استفتده نمایم، استاد وانگ براحتی حملات مرا دفع میکرد. در نتیجه دیدم که حساسیت من دراجرای حرکات، بسیار کم و خفیف است. استاد وانگ تکنیکهای خود را بسیار سبک و راحت و آنطور که می خواست به اجرا درمی آورد. من تمام توان و مرکز ثقل خود را از دست می دادم و نهایتاً نه راهی برای فرار داشتم و نه راهی برای خنثی کردن حرکتش. از او پرسیدم، استاد وو جیان چوان (Wu Jian Quan پایه گذار سبک وو تای چی چوان Wu2) چگونه در حین تویی شو، اقدام به حمله میکرد؟ ایشان پاسخ دادند وقتی استاد وو  پوش هند کار می کردند، بندرت اقدام به حمله مینمودند و اگر حریف ایشان سعی میکرد به وی حمله کند، ایشان حریف را به موقعیتی می بردند که نه توان انجام حرکتی را داشته باشد و نه بتواند از خود دفاع کند. بهمین دلیل بسیاری از مردم می گویند که سبک یانگ ، بیشتر بر روی تخلیه انرژی حریف تاکید دارد و سبک وو بر خنثی کردن حریف. ولی در واقع تخلیه انرژی حریف، همان خنثی کردن (صفر کردن) حرکت حریف است. اگر شما نتوانید حرکت حریف را خنثی کنید، نمی توانید انرژی او را تخلیه نمایید. بهر حال ویژگیهای این دو سبک، متفاوتند و روشهای شان هم به همین ترتیب متفاوت.

در سال ۱۹۲۹ مطالعه تویی شو را در پکن نزد استاد شو یوشن (Xu Yushen) ادامه دادم. او تای چی چوان را نزد سونگ سی مینگ (Song Si Ming) از خاندان سونگ یوان چیائو (Song Yuan Chiao) آموخته بود. استاد شو توجه خاصی به تکنیک های باز کردن و بستن و هماهنگ کردن حرکات با تنفس، داشتند. ایشان هر حرکت را با ۱۳ تکنیک اصلی تحلیل میکردند و به تعادل مرکزی بعنوان منشاء ۱۳ تکنیک اصلی، نگاه می کردند. ایشان می گفتند تمامی حرکات، از تعادل مرکزی سرچشمه میگیرند و پنج واژه کلیدی بکار رفته در متون مشت زنی یعنی: پشتکار ، تلاش ، جرات ، انرژی و تناسب  را همواره مد نظر داشتند. ایشان میگفتند تناسب از همه مهمتر است و معنای آن اینست که باید برای هر حرکتی، کاربرد مناسبی پیدا کرد. استاد شو با این دانسته ها میتوانست از هر نوع حرکتی در اجرای فرم و تویی شوی خود بهترین استفاده را بعمل آورد. متاسفانه در آن زمان ایشان هم مدیریت مرکز هنرهای رزمی پکن  و هم مرکز آموزش تربیت بدنی پکن را عهده دار بودند که مشغله فراوانی برایشان ایجاد میکرد و مانع از آن میشد که وقت بیشتری برای بررسی تکنیک های من بگذارد. لذا مرا به استاد لیو  ان نوان (Liu En Nuan) معرفی کردند تا پوش هند را از ایشان بیاموزم. استاد لیو نیز تای چی چوان را از استاد سونگ سی مینگ آموخته بود ولی پوش هند او با تمامی اساتید فوق الذکر فرق میکرد. او بطور ناگهانی سبک میشد و بطور ناگهانی سنگین. ناگهان دور میشد و دفعتاً نزدیک. من در هیچ شرایطی نمی توانستم حرکت او را تعقیب کنم یا به حرکت او بچسبم. گاهی به ناگهان بالا میرفت تا جائیکه حتی پاشنه های من از زمین کنده میشد و یکباره مرا رها میکرد و من به نقطه تهی رانده میشدم. پس از گذشت سه ماه، بتدریج با این روش خو گرفتم و دیگر فریب تکنیک های او را نمی خوردم. در گذشته من سبکهای کونگفوی سخت را هم تجربه کرده بودم. گاهی با حمله استاد لیو ، عصبانی میشدم و از متدهای کونگفوی سخت برای ضربه زدن استفاده میکردم. او بلافاصله کار را متوقف میکرد و می گفت: ” تویی شو ، روش تربیت کردن است نه جنگیدن . ذهن تو نباید درگیر تفکرات بردن و باختن باشد. اگر ما در مسابقات، توانمندی هایمان را با هم مقایسه کنیم آنگاه می بینیم که تکنیک هایمان یکسان نیستند. هیچ معیاری برای ایستادن، بدون حرکت کردن یا منتظر حمله حریف ماندن وجود نخواهد داشت “. وقتی این کلمات را شنیدم بسیار شرمنده شدم. من احساس عمیقی پیدا کردم مبنی بر اینکه نباید هیچ اندیشه ای اعم از بردن و باختن را در ذهن خود پرورش دهم. سرپیچی از قوائد و سعی در دزدیدن یک ضربه را در هنرهای رزمی اصطلاحاً سنت شکنی می گویند. رفتار من از دیدگاه اجتماعی نوعی بی نزاکتی محسوب میشد و من حرکتی غیر اخلاقی انجام داده بودم.

استاد چن شیائو وانگ در حال اجرای یک حرکت نمایشی تویی شو

در سال ۱۹۳۴ در شهر چانگ شا (Chang Sha)  در حال تمرین تویی شو با یکی از همکلاسی هایم بودم و استاد وانگ روئن از گوشه ای نظاره گر تمرین ما بود که ناگهان فریاد زد ” این چه جور کار کردنی است. هیچ حرکت باز کردن و بستن در پوش هند شما وجود ندارد “. من سریعاً ایستادم و گفتم :  استاد ! وقتی شما تویی شو را به من آموزش میدادید، هیچ صحبتی از باز کردن و بستن به میان نیاوردید. بفرمایید ما کجا باید بدنبال این حرکت ها بگردیم؟ ایشان گفتند : ” در هیچ کجای متون رزمی نیامده است که اگر توانستید حرکت باز کردن  و بستن  را انجام دهید، آنوقت می توانید تنفس نمایید و اگر توانستید تنفس کنید آنگاه شاد و سرحال خواهید بود. شما باید خودتان این اصول را کشف کنید “. من گفتم : خیلی وقت پیش من تردید پیدا کردم که آیا واقعاً مفهوم این دو کلمه را می دانم یا نه. این یعنی چه که اگر توانستید باز کنید و ببندید آنگاه تنفس کنید؟ آیا اگر نتوانم تنفس کنم، به معنای مرگ نخواهد بود؟ استاد وانگ با خنده جواب دادند : ” می ترسم واقعاً نفهمیده باشی ! همه تنفس میکنند ولی این تنفس، تنفس یک شخص معمولی است نه یک تای چی کار . اگر یک تای چی کار نتواند تنفس خود را هماهنگ کند، احساس خواهد کرد که بهیچوجه نمی تواند تنفس انجام دهد. این موضوع بسیار مهمی است. در کتابهایی که به مدح و ستایش اساتید هنرهای رزمی پرداخته اند،  دو عبارت هست که خیلی به چشم میخورند: ” هیچ تغییری در رنگ رخسارش پدید نمی آمد و هیچ تپشی در نفس هایش دیده نمی شد ” . همین الآن که داشتید تویی شو کار می کردید نفس نفس می زدید. این بدآن دلیل است که به تنفس هیچ توجهی نداشته اید “. من گفتم: یکبار استاد شو یوشن به من گفت که حرکات باز کردن و بستن باید هماهنگ با تنفس انجام شود. در آن زمان من توجهی به این مطلب نکردم و نپرسیدم که چگونه میتوان به این هماهنگی دست پیدا کرد. همچنین نمی دانستم که پوش هند هم از این حرکات استفاده می کند و باید به همان روش با تنفس هماهنگ شود. استاد وانگ ادامه داد: ” وقتی برای اولین بار این تمرین را آغاز کردی من نمی توانستم در این باره صحبتی به میان آورم چونکه اساساً مطلب پیچیده ای است و درک و فهم آن کار ساده ای نیست. ولی حالا در این مرحله از تمرینات باید تمام سعی و کوشش خود را برای هماهنگ کردن حرکات باز کردن و بستن ، با تنفس بعمل آوری “. سپس مثال هایی از این هماهنگی ها در اجرای فرم تای چی، برایم آورد. بعنوان مثال خالی کردن و فشار آوردن، حرکت باز کردن محسوب می شوند و چرخش و هل دادن، حرکت بستن بشمار می آیند. از آن زمان به بعد هر وقت فرم های تای چی را کار میکردم بدنبال حرکات باز کردن و بستن بودم. پس از گذشت چند روز احساس کردم می توانم این کار را انجام دهم. یک روز داشتم حرکت ” گرفتن دم پرنده ” را در مقابل استاد وانگ انجام می دادم که استاد با خنده صدا زد ” ادامه نده ! باز کردن تو باز کردن نیست و بستن تو هم بستن نمی باشد “. در آن لحظه ایشان بادبزن تاشویی در دست داشتند. همینطور که بادبزن را در دستان خود حرکت می دادند چندین بار آنرا شلاقی باز کردند و بستند و پرسیدند : ” این باز کردن و بستن چگونه صورت می گیرد ” ؟ جواب دادم با حرکت دست شما. ایشان سری تکان دادند و به دکمه انتهایی بادبزن که پره ها را بهم متصل می کرد اشاره نمودند و گفتند: فقط اگر این قسمت را در دست داشته باشی خواهی توانست عمل باز کردن و بستن را انجام دهی ! سپس به در ورودی اشاره کردند و گفتند: مثل همین در که باید لولایی داشته باشد تا باز و بسته شود. شما هنوز این لولا را پیدا نکرده اید. بنابراین طبیعی است که باز کردن و بستن شما، باز کردن و بستن نباشد. من پرسیدم: این لولا کجاست؟ پاسخ دادند: این چیزی است که باید خودت شخصاً بدست بیاوری. اگر من بگویم، هیچ فایده ای نخواهد داشت. برای یافتن این لولا بیشتر از یک ماه غرق در تمرین و مطالعه شدم و تئوری های مرتبط با تای چی چوان را مورد بررسی دقیق قرار دادم و نتیجه کار یک جرقه بود! من آنرا پیدا کردم. لولا در ناحیه کمر بود. سپس باز هم به بررسی حرکات باز کردن و بستن پرداختم و به منظور هماهنگ کردن حرکت فرم با اجرای خودم، بسیاری از نقاط اتصال بین حرکات را تغییر دادم.  بعد فهمیدم در درون هر حرکتی، چندین باز کردن و بستن وجود دارد. همه آنها باید با تنفس هماهنگ شوند . لذا وقت بیشتری را برای پالایش حرکاتم اختصاص دادم. در این زمان چون استاد وانگ در دانشگاه هونان (Hunan) در حال تدریس بودند امکان ملاقات کمتری میسر می شد. پس از حدود شش ماه فرصت ملاقات ایشان را بدست آوردم و با هیجان زایدالوصفی شروع به نمایش حرکاتم در حضور ایشان نمودم. استاد با لبخند سری تکان دادند و گفتند هرچند اصل حرکت را نیافته ای ولی خیلی هم از آن دور نیستی. فقط فهمیده ای که هدایت حرکات از ناحیه کمر انجام میشود ولی به واژه ” وسط ” توجهی نکرده ای. معنا و مفهوم و منبع حیات در” وسط ” کلیه هاست (منظور از کلیه ها ناحیه کمر است) و تو از واژه وسط ، بی اعتنا گذشته ای. تو باید همواره ذهن خود را در ناحیه وسط کمر متمرکز کنی و بدانی که این واژه نشان دهنده موقعیت ” مدار نصف النهار زندگی ” در تای چی چوان می باشد. از این دو گفته می توان فهمید که نام تای چی چوان از کجا آمده است. اگر قادر به پیدا کردن این نقطه نباشید، تعادل مرکزی را در بین ۱۳ تکنیک اصلی پیدا نخواهید کرد. علاوه بر این چگونه خواهید توانست اصل ” وقتی حرکت میکنید همه چیز حرکت میکند و وقتی می ایستید همه چیز متوقف می شود ” ، را درک نمایید؟  این تئوری واقعاً پیچیده است و درک آن کار ساده ای نیست. همچنین اجرای عملی آن روی بدن، کار سختی بحساب می آید. اگر شما این مطلب را با هنر جویان مبتدی مطرح کنید نه تنها سودی نخواهد داشت بلکه بر عکس میتواند موجب ایجاد شک و تردید در آنها و بی اعتبار شدن حرف شما گردد! به این دلیل گذشتگان، دانش خود را به سادگی و بی بها به کسی منتقل نمی کردند. البته نه بخاطر ترس از اینکه کسی این اطلاعات را بداند بلکه بر عکس بخاطر ترس از اینکه مردم آنرا نفهمند و درک نکنند .

من وقتی این درس عمیق و با معنا را شنیدم ، آنقدر سپاسگزار و شعف زده شدم که احساس گریه به من دست داد.

من احساس می کنم تئوری ها و تجربیاتی که در بالا برایتان شرح دادم، با ارزش ترین میراث فرهنگی هستند که باید از تمرینات و روشهای تربیت جسمانی مردم ما(منظور ووشوی کشور چین) گلچین شوند. من احساس کردم که باید این مطالب را آزادانه برای عموم مردم باز گو کنم. امروزه افراد بیشماری به تمرین تای چی می پردازند اماّ مکتوبات زیادی در این رابطه وجود ندارد. البته تعداد انگشت شماری هم هستند که تئوری هایی را اختصاصاً و بطور سیستماتیک برای تویی شو می نویسند. لذا من این نوشته را بعنوان مرجع و راهنمایی برای مطالعه علاقمندان تای چی چوان نگاشته ام.
پایان

مترجم :
حسین میر محمدی ۳۰/۷/۱۳۸۴ تهران

تغییر سایز فونت
آخرین اخبار
No thumbnail available

آیا تای چی میتواند احتمال زمین خوردن سالمندان را ک...

آیا تای چی میتواند احتمال زمین خوردن سالمندان را ک[...]

No thumbnail available

مصطفی داودی پناه نایب رییس تای چی چوان شد...

  استاد مصطفی داودی پناه (فرزند پدر ووشوی ایران، [...]

No thumbnail available

پنج سطح فراگیری کونگ فوی درونی (تای چی چوان)...

  نوشته : استاد اعظم  چن شیائو وانگ ترج[...]

No thumbnail available

مرکز آموزش تای چی چوان - چی کونگ...

 آموزش تای چی  در مرکز آموزش ووشوی ایران    [...]

بیوگرافی استاد حسین میر محمدی

بیوگرافی استاد حسین میر محمدی...

حسین میرمحمدی متولد 1348 تهران ، فعالیت خود را د[...]

آمار سایت

  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 61
  • بازدید دیروز: 23
  • بازدید هفته: 2355
  • بازدید ماه: 22362
  • کل بازدیدها: 888328
  • ورودی موتورهای جستجوگر: 0
  • تاریخ به‌روزشدن سایت: مرداد ۲۳, ۱۳۹۶
کانال تلگرام
Untitled-3
تنها وب سایت رسمی چن تای چی