مطالعه ای در تویی شو (پوش هند) – هنر شناختن حریف ۲

   سرود تویی شو چنین میگوید: ” در چرخش، خالی کردن، فشار آوردن و هل دادن، باید تکنیک صحیح را پیدا کنید. اگر قسمت های بالاتنه و پائین تنه هماهنگ نباشند حریف امکان پیشروی پیدا خواهد کرد” . در حرکت های چرخش، خالی کردن، فشار آوردن و هل دادن می توانید در حرکات منحنی، خطوط مستقیم پیدا کنید. این ۴ حرکت، ۹ حرکت دیگر را در خود جای داده اند. به پایین کشیدن، جدا کردن، با آرنج هل دادن، ضربه شانه، پیشروی، نگاه به چپ، نگاه به راست و تعادل مرکزی. بنابراین وقتی گفته میشود که در اجرای چرخش، خالی کردن، فشار آوردن و هل دادن، هوشیارانه عمل کنید بدان معناست که در اجرای هر  ۱۳ تکنیک اصلی هوشیارانه عمل نمایید. جمله اول در سرود ۱۳ تکنیک اصلی میگوید: ” ۱۳ تکنیک اصلی نباید سهل انگاشته شود ” . یعنی باید در هر حرکتی، تکنیک صحیح را پیدا کرد. اگر حرکات، با ناحیه کمر قابل کنترل باشند آنگاه نواحی بالا تنه و پایین تنه بطور طبیعی هماهنگ خواهند بود و اگر این نواحی هماهنگ باشند، قادر خواهید بود حمله حریف را خنثی نمایید. بنابراین گفته میشود : ” حریف پیشروی را سخت خواهد یافت ” .

جمله دوم در سرود ۱۳ تکنیک اصلی میگوید: ” کمر ، منبع حیات است “.  اهمیت این جمله به اندازه جمله اول است.    آورده اند : ” حمله حریف را به منطقه تهی هدایت کن ” با او هماهنگ شو و اعمال قدرت نما . پیشروی کن، به او بچسب و جدا نشو. حرکتش را تعقیب کن بدون اینکه اجازه دهی از تو دور شو یا مقاومتی در برابر حرکتش داشته باشی( یعنی حرکات حریف را در امتداد افقی و عمودی دنبال نمایید). حمله حریف را تعقیب کن و او را به ناحیه تهی ببر . وقتی من حریف را بداخل می کشم می توانم حمله خودم را آغاز نمایم ! واژه ” هدایت ” در اینجا دارای دو معنی است. نخست به معنای هماهنگ شدن با حرکت حریف و کشیدن او بداخل برای بهره گرفتن از نیروی حرکت آنی(اینرسی)حریف و دوم به معنای وانمود کردن به ضعف تا حریف دست به حمله شتابزده ای بزند.

در کتاب مشت زنی چن چین میخوانیم : ” حریف را با یک سبد خالی بفریب و بعد فقط یک چرخش انجام بده ” . فریب دادن حریف با یک سبد خالی یعنی همان ” حمله حریف را به منطقه تهی هدایت کن “.  و چرخش یعنی اجرای حمله علیه او. نسل قبلی معتقد بودند، مردمی که تویی شو کار میکنند، زندگی شان بر اصل نه مقاومت کن و نه بگذار برود ، منطبق می باشد. “نگذار برود ” یعنی خارج نشدن حریف از دسترس شما و ” مقاومت نکن ” یعنی عدم ایجاد مانع بر سر راه او. این مفهوم شامل پیشروی کردن و متصل بودن به حریف در یک سطح عمودی و نیز چسبیدن و تعقیب کردن حریف در یک سطح افقی می باشد. حرکت پیشروی به مقوله نگذار برود مربوط میشود و حرکات چسبیدن و تعقیب کردن حریف به مقوله مقاومت نکن . یعنی وقتی حریف پیشروی میکند، من او را تعقیب می کنم و به حرکتش متصل هستم و هنگامیکه عقب نشینی می کند به او می چسبم و پیشروی می نمایم.

با اینکه سرود تویی شو ، ارائه کننده نظریات فوق العاده ساده و اساسی است ولی اگر شما بطور مستقیم تحت نظر یک استاد تای چی نباشید و صحبت های او را نشنیده باشید، درکی که از این موضوع خواهید داشت مثل نظریه پردازی در مورد نقشه منطقه ای است که هیچ اطلاعات واقعی و عملی از آن منطقه ندارید! حتی اگر هزاران کلمه هم در این باره صحبت کنید هیچ فایده ای نخواهد داشت. بنابر این سرود ۱۳ تکنیک اصلی می گوید : ” برای ورود به دروازه و حرکت در مسیر صحیح نیاز به دستورالعملی شفاهی دارید. اگر کونگفوی خود را بی وقفه تمرین کنید خواهید توانست روشهای صحیحی برای خود بوجود آورید “.  منظور از ایجاد روشهای صحیح برای خودتان چیست ؟  کافیست اصول فوق الذکر را تعقیب کنید  تا بتوانید روشهای مختص خود را بوجود آورید. بدون این اصول، تمامی تلاشهای شما بی ثمر هستند.

در متون قدیمی مشت زنی نوشته لی چانگ لو (Li Chang Lo) از منطقه پینگ جینگ (Ping Jing) آمده است : ” مطالعه بدون تمرین، کم ارزش کردن آموزشهای استاد است و تمرین بدون توجه به اصول، موجب ملالت از هنر های او ” . بدیهی است برای تمرین پوش هند باید اهمیت زیادی برای این اصول قائل بود.

آنچه که تا به اینجا نوشتم، عمومی ترین و معروفترین نظریات شناخته شده در بین علاقمندان تای چی چوان است باضافه قدری توضیحات ساده. دانسته های من هم محدودیتی دارند و برخی از توضیحات من ممکن است آنطور که دلم میخواهد واضح و روشن نباشند ولی میخواهم این اطمینان را به همقطاران عزیزم بدهم که هیچ کلمه ای را در اینجا نگفته ام مگر اینکه آنرا از زبان یکی از اساتید معروف شنیده یا در متون مکتوب خوانده باشم. آنچه که من اضافه کرده ام، اطلاعاتی است که طی ۳۰ سال تمرین و مطالعه کسب نموده ام. اکنون میخواهم تجربیات سی ساله خود را بطور خلاصه و به زبانی ساده بیان نمایم. این مطالب میتوانند بعنوان مرجعی برای تمامی علاقمندان تویی شو بکار روند.

چرا کسانیکه تای چی چوان کار میکنند باید به تمرینات تویی شو نیز بپردازند؟

در پاسخ این سوال گفته میشود که کاربرد عملی و ارزش صدها حرکت تای چی چوان را، از تمرینات تویی شو میتوان دریافت. البته باید دقت کرد که تویی شو نه شبیه جنگیدن است و نه شبیه مبارزات دو نفره مشت زنی، آنگونه که در دیگر سبکهای هنرهای رزمی دیده میشود. در این تمرینات از تگنیکهای گلاویز شدن، ضربه زدن و پرتاب کردن سیستم های دیگر، مطلقاً نباید استفاده کرد. روشهای تویی شو به چهار دسته تقسیم می شوند:

۱-   تک دستی با گام ثابت.

۲-   دو دستی با گام ثابت.

۳-    گام متحرک (گام ۹ نقطه ای).

۴-   دا  لو ( Da Lu  ) ، یا اصطلاحاً چرخش بزرگ.

روش پوش هند تک دستی با گام ثابت، امروزه بندرت تمرین می شود ولی بطور کلی این متد برای مبتدیان بسیار ضروری است. در این روش، بطور خیلی ساده دو نفر در مقابل یکدیگر می ایستند و یک دست خود را به دست حریف متصل نموده و حرکت یکدیگر را تعقیب میکنند. بهترین توصیه برای مبتدیان در این مقطع اینست که به ” صدای انرژی ” گوش فرا دهند و بر استقامت پاها و کمر خود بیافزایند.

امروزه پوش هند دودستی با گام ثابت بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. تئوری های فوق الذکر در باره تویی شو، همگی راجع به این روش توضیح می دادند که در واقع روش اساسی برای افزایش مهارت افراد محسوب می گردد. برای اجرای کاربرد واقعی تای چی چوان باید یک بنیان قوی از این نوع پوش هند را بنا کنید. همانند یک مبتدی که تازه از راه می رسد، باید بدنبال روشی برای هماهنگ کردن بالا تنه و پایین تنه خود باشید. باید مطمئن شوید که حرکات پیشروی، عقب نشینی و تمامی چرخش ها، حرکاتی دوٌار و سرزنده هستند و هیچ حرکتی نباید با سرعت انجام شود. مادامیکه پیشروی میکنید، حواستان به خالی کردن، چرخش، فشار آوردن و هل دادن باشد. ” وقتی تو پیشروی میکنی من دور می شوم و وقتی من پیشروی میکنم، تو دور میشوی “. در هیچیک از این مراحل، حرکت تندی وجود ندارد. اگر سرعت زیادی در حرکت باشد، پیشروی و عقب نشینی شما نتیجه ای نخواهد داشت و مفهوم حرکات نادیده گرفته خواهد شد. ضمن اینکه هر چه به صدای انرژی حریف گوش فرا دهید، پاسخ مناسبی دریافت نخواهید کرد. چهار نکته ای که در ادامه توضیح خواهم داد، مهمترین فوت و فنٌ پوش هند بشمار میروند :

۱-   نرمی (کندی) : چه در پیشروی و چه در عقب نشینی باید در هر قدم بدنبال گوش دادن به صدای انرژی حریف باشید. نباید هیچ قسمت از حرکت متقابل دو نفره تان را بی اهمیت بدانید ( می خواهد حرکت او ۲ سانتیمتر باشد یا ۳۰ سانتیمتر).

۲-   دایره واری : هیچگاه اجازه ندهید دستان شما تشکیل یک زاویه قائمه بدهند ( چه در حرکت خودتان، چه در واکنش به حرکت حریف ). همواره باید فرم دایره واری داشته باشید.

۳-   پایداری : در پوش هند‌ِ گام ثابت می توانید هر پایی را که میخواهید بعنوان پای جلو قرار دهید لیکن مجاز به قدم برداشتن در هیچ مسیری نیستید چرا که هدف از اجرای این نوع پوش هند آنست که پاها و کمر را بعنوان یک پایه مستحکم قرار دهیم و اگر حریف قصد حمله داشت بتوانیم با استفاده از قدرت پاها ( یا به تعبیر تحت الفظی، با فرو رفتن یا نشستن روی پاها ) و چرخش کمر حرکت او را خنثی نماییم. هرچه بیشتر به این روش عادت کنید، طبعاً پاها و کمرتان، کونگفوی بهتری را از خود بنمایش خواهند گذاشت.

۴-   نزدیک بودن : اگر بدنبال صدای انرژی حریف باشید و به آن گوش کنید، ( با استفاده از کونگفوی پا و کمر ) باید همواره فاصله نزدیک خود را حفظ نمایید تا حرکت تان موثر واقع شود.

حال نوبت آن است که به پوش هند با گام های متحرک بپردازیم  : حریفان دو قدم پیشروی می کنند و دو قدم عقب نشینی ولی هیچکدام تغییر جهت نمی دهند. من در حالت خالی کردن، گامی به جلو بر میدارم و گام دیگر را با حالت فشار آوردن. حریفم با اجرای حرکت چرخش، قدمی به عقب بر میدارد و قدم دوم را با اجرای حرکت هل دادن. این فرآیند دائماً تکرار می گردد در حالیکه هر دو حریف، چه پیشرونده و چه عقب رونده، بسیار سبک و چالاک هستند. اگر مطمئن هستید که قصد تغییر حرکت ندارید فقط می توانید از نیروی پاها و کمرتان استفاده کنید.

نهایتاً به پوش هند دا لو  یا چرخش بزرگ میرسیم : چهار قدم به جلو و چهار قدم به عقب بردارید. هر یک از طرفین به سمت چهار گوشه پیشروی و عقب نشینی می نمایند. من یک گام با حرکت خالی کردن، گام دیگری با هل دادن آرنج ، گام سوم را با فشار آوردن و چهارمین گام را ضمن حفظ نزدیک بودن، همراه با اجرای ضربه شانه، بر می دارم. حریف من با اجرای چرخش، سه گام به عقب می رود و بعد ضمن چرخاندن بدنش، به ناحیه پشت سر من قدم می گذارد. این گام آخر شامل حرکت به پایین کشیدن، جدا کردن و هل دادن هم میشود. از آنجائیکه طی سه قدم عقب نشینی از چرخش هم استفاده میشود، این تمرین را اصطلاحاً چرخش بزرگ نام گذاری کرده اند. البته اهمیتی ندارد که با کدام روش تویی شو به تمرین بپردازید. مهم آنست که هرگز اصول فوق الذکر را فراموش نکنید و در حمله و دفاع از نیروی(عضلانی) استفاده ننمایید. همچنین نباید مطلقاً توجهی به مسئله برد و باخت داشته باشید.

من گفته های نویسندگان مختلف تویی شو را تا به اینجا برایتان جمع آوری کردم. با اینکه هر باشگاهی روش مختص خود را ارائه میکند ولی هیچ جنبه مبهمی در آنها یافت نمی شود. ممکن است شما براین عقیده باشید که برای درک بهتر لازمست هنرجویان و هنر آموزان تویی شو، نگاهی عمیق و موشکافانه بر آن داشته باشند ولی در واقع اینطور نیست. ما فقط باید بر اساس یک تفسیر از تئوری پوش هند تصمیم گیری نماییم و بعد تمامی تلاش مان را به درک واقعی آن اختصاص دهیم. اگر یک قسمت را خوب درک کنیم عملاً تمام آنرا درک نموده ایم. اگر پشتکار داشته باشید ممکن است دفعتاً به درک کامل این اصول نائل شوید. بعنوان مثال فرض کنید خانه ای دارید که دارای چندین درب ورودی – خروجی است،حال اگر کسی بخواهد وارد این خانه شود کافیست به یکی از این در ها مراجعه کند. با اینکه فقط یک در برای این کار کفایت می کند ولی دقت کنید که اگر شما خودتان را به یکی از این درها نرسانید، نمی توانید وارد خانه شوید. همچنین توجه داشته باشید که تفاوتی بین این درها از نظر خوبی، بدی، پستی و بلندی وجود ندارد. درب شرقی برای ورود از سمت شرق و درب غربی برای ورود از سمت غرب می باشد. هر کس به هر دری که نزدیکتر باشد از آنجا وارد خانه خواهد شد. مطالعه تئوری پوش هند نیز از همین قاعده تبعیت می کند. ما فقط باید ببینیم کدام تئوری برای ما آشناتر است و کدامیک قابل فهم تر. آنوقت تمام سعی مان را بر روی آن روش معطوف بنماییم. مثل یک شکارچی که بدنبال شکار میگردد ، به محض اینکه طعمه خود را انتخاب کرد دیگر رهایش نمی کند تا آنرا بچنگ آورد.

ادامه در قسمت سوم

تغییر سایز فونت
آخرین اخبار
No thumbnail available

آیا تای چی میتواند احتمال زمین خوردن سالمندان را ک...

آیا تای چی میتواند احتمال زمین خوردن سالمندان را ک[...]

No thumbnail available

مصطفی داودی پناه نایب رییس تای چی چوان شد...

  استاد مصطفی داودی پناه (فرزند پدر ووشوی ایران، [...]

No thumbnail available

پنج سطح فراگیری کونگ فوی درونی (تای چی چوان)...

  نوشته : استاد اعظم  چن شیائو وانگ ترج[...]

No thumbnail available

مرکز آموزش تای چی چوان - چی کونگ...

 آموزش تای چی  در مرکز آموزش ووشوی ایران    [...]

بیوگرافی استاد حسین میر محمدی

بیوگرافی استاد حسین میر محمدی...

حسین میرمحمدی متولد 1348 تهران ، فعالیت خود را د[...]

آمار سایت

  • کاربران حاضر: 1
  • بازدید امروز: 63
  • بازدید دیروز: 23
  • بازدید هفته: 2357
  • بازدید ماه: 22364
  • کل بازدیدها: 888330
  • ورودی موتورهای جستجوگر: 0
  • تاریخ به‌روزشدن سایت: مرداد ۲۳, ۱۳۹۶
کانال تلگرام
Untitled-3
تنها وب سایت رسمی چن تای چی